Reklama

Samorząd rolniczych na spotkaniu w MRiRW ws. ASF

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, odbyło się spotkanie w sprawie planowej zmiany regionalizacji związanej z ASF w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF w Polsce oraz rozszerzeniem stref i związanych z tym ograniczeń nakładanych na producentów trzody chlewnej. W spotkaniu udział wzięli Wiceprezes KRIR – Mirosław Borowski, przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w składzie: Jan Heichel – Prezese WMIR, Marek Kuźniewski – Członek Zarządu WMIR , Jerzy Salitra – Członek Zarządu WMIR oraz indywidualni rolnicy z województwa warmińsko-mazurskiego poszkodowani przez ASF.

Pomoc z PROW dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe lub ASF

Po raz drugi w tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia z PROW 2014-2020 pomoc dla rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wnioski o wsparcie finansowe można składać w ARiMR od 27 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. - Warto złożyć je jak najszybciej. Pomoc przyznawana jest bowiem według kolejności wpływu wniosków do Agencji – mówi rzecznik ARiMR Paweł Mucha.

Pomoc dla producentów tytoniu oraz producentów świń

Od 1 sierpnia do 14 sierpnia 2019 r. producenci tytoniu lub producenci świń, którzy nie otrzymali zapłaty z powodu upadłości, restrukturyzacji bądź likwidacji podmiotu skupującego, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy. Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, a w przypadku grupy producentów suszu tytoniowego właściwego ze względu na siedzibę tej grupy.

Stan nadzwyczajny z powodu ASF w Bułgarii

Epidemia afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Bułgarii rozprzestrzenia się. W regionach Ruse i Plewena (północ) ogłoszono stan nadzwyczajny - podała w środę agencja bezpieczeństwa żywności. W Ruse choroba dotarła do drugiej dużej farmy, w której hodowano 40 tys. zwierząt.

Kto ponosi koszty utylizacji dzików?

Zarząd KRIR w dniu 2 lipca 2019 r., realizując wniosek zgłoszony podczas XVI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ponoszenia przez rolników kosztów utylizacji padłych dzików.

Subskrybuj to źródło RSS
Banner 468 x 60 px