Reklama

Wolne od GMO - Porozumienie

13 lutego 2020 roku Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – Andrzej Romaniuk oraz Główny Lekarz Weterynarii – Bogdan Konopka podpisali porozumienie o współpracy w zakresie sporządzania dokumentów dotyczących kontroli podmiotów wprowadzających na rynek żywność lub pasze oznakowane jako wolne od GMO.


Ma ono na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego wykonywania obowiązków określonych w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów w zakresie sporządzenia:
- rocznego programu kontroli podmiotów wprowadzających na rynek żywność lub pasze oznakowane jako wolne od GMO,
- rocznego raportu z kontroli przestrzegania przepisów danej ustawy.


IJHARS

Banner 468 x 60 px