Logo
Wydrukuj tę stronę

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Michniowie

W Michniowie odbyły się uroczystości 76. rocznicy pacyfikacji i spalenia tej wsi przez Niemców.


Zginęło wtedy  ponad dwieście osób, w tym wiele dzieci. Była to kara za współpracę z partyzantami walczącymi na świętokrzyskiej ziemi. Michniów stał się symbolem męczeństwa polskiej wsi, gdy dwa lata temu Sejm RP w hołdzie mieszkańcom wszystkich polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej ustanowił 12 lipca Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

– Dziś wspominamy nie tylko tragedię, która dotknęła tę wioskę, ale wspominamy całą wielką daninę polskiej wsi, którą w II wojnie światowej i wszystkich walkach, które doprowadziły do odzyskania niepodległości, polska wieś położyła w ofierze na ołtarzu Ojczyzny. Ci wszyscy którzy oddali swe życie tylko za to, że byli Polakami zasługują na wieczną pamięć – mówił uczestniczący w dzisiejszej uroczystości minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister zauważył, że często jesteśmy dumni z polskiego ruchu oporu, ale podkreślił, że żaden oddział partyzancki, niezależnie od tego z jakich formacji się wywodził, nie był w stanie przetrwać kilku tygodni bez pomocy wsi, bez przechowywania, żywienia, leczenia, pomocy w każdej postaci.

– To chłopscy synowie, a często i dziewczęta, zasilali oddziały partyzanckie i w czasie II wojny światowej, i również po wojnie, kiedy przyszedł nowy okupant, to oni stanowili podstawowy człon, również oddziałów żołnierzy niezłomnych, których komuniści nazwali żołnierzami wyklętymi – podkreślił szef resortu rolnictwa i dodał, że minister rolnictwa w takich miejscach być musi.

–  To jest także potrzeba mojego serca, bardzo chcę, żeby to wielkie dziedzictwo polskiej wsi przekazane całej wspólnocie narodowej, które miało ogromny wpływ na kulturę narodową, ten związek między dawnymi i nowymi czasy był przez społeczeństwo, czasami nieznające wsi szanowany, pamiętany i kultywowany – powiedział minister Ardanowski.

Minister przypomniał, że kilka miesięcy temu za zgodą Premiera RP utworzył Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

–  Jego umiejscowienie w samym sercu stolicy, miedzy Pałacem Prezydenckim, a Zamkiem Królewskim,  ma być symbolicznym miejscem polskiej wsi, położonym w centrum myśli i duszy całego narodu. Bo wieś na tę prawdę o sobie zasługuje – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski.

Położony w powiecie skarżyskim Michniów stał się symbolem 817. spacyfikowanych w naszym kraju wsi i  jest często nazywany Golgotą wsi polskiej.

Zaproszeni na dzisiejsze uroczystości goście złożyli wiązanki kwiatów pod symbolicznym grobem ofiar pacyfikacji.


MRiRW, fot. MRiRW

Wszystkie prawa zastrzeżone Wydawnictwo Agencja Rolna Roman Barszcz